Licencia na prepravu osôb

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na prepravu cestujúcich (cestná preprava osôb). Táto Licencia dáva právo na poskytovanie služieb osobnej dopravy.

Taxi preukaz

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na prepravu osôb taxíkmi (prepravné taxíky). Táto licencia oprávňuje na poskytovanie služieb prepravy osôb spoločnosťou Taxis.

Licencia na prepravu tovaru

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na cestnú nákladnú dopravu (Cestná nákladná doprava). Táto licencia dáva právo na poskytovanie služieb nákladnej dopravy.

Vodičský preukaz UBER

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí založiť spoločnosť a získať licenciu na prepravu osôb vozidlom alebo limuzínou (Cestná preprava osôb). Táto Licencia dáva právo na poskytovanie služieb osobnej dopravy.

Licencia na leteckú dopravu

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na leteckú prepravu tovaru (letecká preprava tovaru). Táto Licencia dáva právo na poskytovanie služieb leteckej dopravy pre Tovar.

Licencia na osobnú leteckú dopravu

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na leteckú prepravu osôb (letecká preprava osôb). Táto licencia dáva právo na poskytovanie služieb osobnej leteckej dopravy.

Licencia na námornú nákladnú dopravu

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na námornú prepravu tovaru (námorná preprava tovaru). Táto licencia dáva právo na poskytovanie služieb nákladnej dopravy.

Licencia na námornú prepravu osôb

FiduLink podporuje spoločnosti v ich úsilí vytvoriť spoločnosť a získať licenciu na námornú prepravu osôb (námorná preprava osôb). Táto licencia dáva právo na poskytovanie služieb námornej osobnej dopravy.