Charta užívateľov

Charta komunity FiduLink

FIDUODKAZ I 10 princípov charty

Kvalita, bezpečnosť, podvody: nižšie uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci, obsahuje však určité zásady, ktoré môžu viesť k (dočasnému) pozastaveniu alebo (trvalej) deaktivácii vášho účtu FIDU.LINK a služieb. 

 

1 – Nikdy neposkytujte nelegálne produkty alebo služby spoločnosti, ktorá vytvára alebo využíva služby FIDULINK. S 

2 - Voči agentom FIDU zostaňte za každých okolností profesionálni a zdvorilíLINK

3 - Nikdy nedovoľte inej osobe používať váš účet FIDULINK alebo MOJA KANCELÁRIA na pripojenie k sieti

4 - Nikdy nepoužívajte služby FIDULINK pre inú spoločnosť, ako je tá, ktorá je registrovaná v službách FIDULINK

5 - Nikdy nezačínajte činnosť spoločnosti bez toho, aby ste dostali oficiálne dokumenty alebo aktiváciu služieb od FIDULINK

6 - Poskytnite do 48 hodín všetky profesionálne alebo osobné dokumenty, ktoré FIDULINK možno sa ťa spýta

7 - Obnovte svoju spoločnosť alebo služby maximálne 1 mesiac pred ukončením služieb FIDULINK

8 - Nikdy neposkytujte dokument, ktorý bol predmetom akejkoľvek retuše akéhokoľvek druhu

9 - Nikdy nemeňte kontaktné údaje (adresu, telefón atď.) bez informovania FIDULINK. S

10 - Nikdy nepoužívajte služby alebo produkty FIDULINK.com na založenie alebo zriadenie daňových, administratívnych, finančných podvodov atď.